Ruminations, עברית

מחשבות לרגל יום הולדתו ה727 של כתב יד ליידן

השבוע לפני שבע מאות עשרים ושבע שנה, בכ”ה באדר א’ שנת ה’ אלפים מ”ט (1289), השלים ר’ יחיאל ברבי יקותיאל ברבי בנימין הרופא את העתקת כתב היד המפואר של הירושלמי, המכונה כיום “כתב יד ליידן”. דומה שאין עוד כתב יד של חיבור מן הספרות הרבנית שמשך אליו תשומת לב מחקרית כמו כתב יד ליידן. העובדה שזהו כתב היד היחיד שבידינו המכסה את הירושלמי כולו מראשו ועד סופו, חברה לצירוף המקרים ההיסטורי יוצא הדופן שגילגל אותו אל בית הדפוס של בומברג בונציה, שם הוגה על פי “תלת טפוסין אחרנין” – שלושה כתבי יד אחרים – ועל פי נוסחו המוגה והמורכב הודפס הירושלמי לראשונה בשנת רפ”ג, 1523. מכיוון שהירושלמי כולו לא הגיע אלינו בדרך אחרת הפכה היסטוריה פתלתלה זו לחזותו היחידה של הירושלמי כפי שהוא עומד לפנינו היום. יחודיותו ויחידיותו של כתב יד ליידן נחגגו על ידי חוקרי התלמוד במאה השנים האחרונות, והאחרון והחשוב שבהם הוא פרופ’ יעקב זוסמן.

Continue reading

Advertisements
Standard
English, Texts

A Quotation of Yerushalmi in a Judaeo-Arabic Manuscript

Few textual witnesses of the Palestinian Talmud exist. There is only one complete manuscript (MS Leiden Scaliger 3), and then another exemplar which includes order Zeraim (and tractate Sotah; MS Vatican Heb. 133), plus an assortment of fragments (now collated and described in Sussman, Otzar Kitvei Yad Talmudiyyim [Review Pending]). Quotations of Yerushalmi in medieval literature  are thus helpful in determining the original text of the Yerushalmi and in pointing out where early readers of the text thought an emendation or a paraphrase were in order. Most medieval quotations tend to be lifted verbatim from earlier quotations, mostly the commentary of R. Hananel and the code of R. Isaac Alfasi, and so any quotation not taken from these sources is especially valuable, as are quotations from Eastern works. The earlier, of course, the better.

Looking for midrashic material in a manuscript of Judaeo-Arabic sermons on the Torah, MS JTS 1803, I found a quotation of Yerushalmi, that I offer here for the first time (PDF). The manuscript (dated by the IMHM to the “12th-13th century”) is fragmented, and was obviously part of a larger compendium of sermons, similar to the Sheiltot, but in Arabic rather than Aramaic. Each sermon begins with a quotation from the Babylonian Talmud, and one, on Parshat Vayakhel, begins with a quotation from the Yerushalmi, clearly marked “Yerushalmi,” in large letters. Most of the material is not found in the medieval quotations I know of (which I found by using Moshe Pinchuk’s wonderful Yerushalmi Database), and there are no known genizah fragments of this sugiya. This quotation is 376 words long, and includes both Mishnah Shabbat 7:2 and some of the Yerushalmi ad loc (Ed. Jerusalem, p. 404, ll. 25-50).

The Mishnah in the quotation displays a “mixed” text type.  That the text type of the Mishnah here is not purely Palestinian shows that it was not originally part of a Yerushalmi manuscript, but was supplied later – either by the person who compiled the homilies in MS New York or by the copyist of the Yerushalmi MS used by the compiler. A similar phenomenon is apparent in MS Leiden itself, whose Mishnah may have been copied from MS Parma, as demonstrated by I. Z. Feintuch in 1976.

Like all other known Yerushalmi texts, the quotation offers essentially the same text found in MS Leiden as well as all the medieval authors who quote this text. Its value is in supplying corrections for the text found in MS Leiden, pointing out slight dialectical differences, and corroborating several readings added to MS Leiden by later readers. It also displays two corrupt readings which reflect a lack of knowledge with the Yerushalmi’s terminology and dialect. For example, where MS Leiden (p. 404, l. 25) explains that R. Ashian reported “the eyes of R. Aha went through the entire Torah and did not find that this thing was written” (אשגרת עיינה דר’ אחא בכל אוריתא ולא אשכח כת’ דא מילתא), the quotation reads that R. Ashian claims to have “closed the eyes of R. Aha every night” (אסגרת עיניה דר’ אחא בכל אורתא) and that he did not find this thing written. This reading makes little grammatical sense, and there is little apparent connection between the first and last clauses of the sentence. But the form אשגר עיניה was unfamiliar to a copyist, who emended it to something he understood (on this sentence, see Lieberman, Hayerushalmi Ki-fshuto, p. 128; Sokoloff, Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic, p. 538a; Assis, Otzar Leshonot Yerushalmiyim, p. 170).

An interesting feature of the Yerushalmi text in the quotation is its agreement with emendations to MS Leiden. These agreements show us that at least some emendations to tractate Shabbat were based on other Manuscripts of Yerushalmi which we no longer have, and not on scholarly conjectures. This situation is similar to that of Order Zeraim which was emended according to MS Vatican 133, as demonstrated by E. Z. Melammed in 1981, and in accordance with the claims of the printers in the colophon to ed. Vienna.

For those interested, a longer form of this blog post is in the works.

Standard
Around the Web, English, Technology

Updates to the Lieberman Databases

I can’t claim to be much of a sports guy. Yes, I enjoy running, and I joined a makeshift ultimate frisbee team at my highschool for a couple of months (we were doomed from the get go- when it came to frisbee, the Modern-Orthodox kids were nothing compared to those from the Conservative day schools; why, I do not know), but that is pretty much the extent of my athletic career. I also cannot say that I follow sports all that much, and perhaps the two are tied together. But still, when it comes to the Olympics, I always end up watching my fair share, more out of awe for the amazing feats of athleticism than out of allegiance for the teams of my two home countries. Most amazing to me is seeing how athletes have progressed over the years, setting new records in almost every sport. While I try and shy away from claims of historical progress, these concrete numbers show that humans really are getting better at performing very specific actions, like “snatching188kg weights.

In the realm of academic Talmud, the bar is also constantly being raised. If only a few decades ago it was completely legitimate to cite in an academic article the Munich manuscript of the Bavli by quoting from Rabinowitz‘s Dikdukei Sofrim, nowadays that would never fly. Rabinowitz’s Dikdukei Sofrim was one of the most influential projects on Talmud study ever (its ambition, however, cost Rabinowitz his life, as he passed away while travelling in Russia to find more Talmudic manuscripts). The situation today is decidely different. From the comfort of an iPad, one can access many more manuscripts than Rabinowitz could ever have dreamed of seeing, and the Dikdukei Sofrim is now mainly used to see what girsa was before each rishonOne who wishes to employ philological methods in studying a sugya now how has a couple of tools for consultation:

Prof. Saul Lieberman

Perhaps the most heavily relied on tool of all, which may deserve more credit, is the Lieberman Institute’s Sol and Evelyn Henkind Talmud Text Database. Named for Prof. Saul Lieberman, the institute has been serving the world of academic Talmud for almost a generation. The Institute’s head, Prof. Shamma Friedman, has informed us that since the database went online last year, replacing the 5th CD-ROM version, it has gone through numerous enhancements in terms of how much material it contains. The website now has almost 1,330 transcriptions of genizah fragments and 300 transcriptions of complete manuscripts, transcribed by a team of dozens of scholars over the past few decades. Another addition are the almost 3,000 high-resolution images of the Mishnah and Talmud. About thirty institutions of higher learning are already subscribed. Along with the website of the Academy for the Hebrew Language and Bar-Ilan’s free Tannaim website, the database ensures that almost all of Rabbinic Literature has been transcribed according to the best manuscripts and is readily available online. Many scholars choose to copy from these databases and then check the transcriptions against photographs of the actual manuscripts, while some still insist on transcribing the manuscript evidence all on their own.

An example of the proper etiquette for citing transcriptions of rabbinic texts available online.

Another, and perhaps even more significant, feature of the Lieberman database is its sophisticated search engine. The possibility of using the Lieberman website to perform searches greatly enhances one’s ability to clarify many issues and phenomena across almost every manuscript and genizah fragment of the Bavli.

For years, alongside the CD-ROM version of the text database, the Lieberman Institute produced a CD-ROM of a “Bibliographical Index”. Similar to Moshe Pinchuk’s site on the Yerushalmi, the index lists secondary literature that relates to specific passages of rabbinic literature. For example- someone looking to find secondary literature on a sugya that they are working on can simply punch in the daf number and immediatley receive references to academic works that deal with it. This database is also set to launch as a website, which will allow for constant upgrading by users and will link to the secondary material that is available online. The index includes the Mishnah, Tosefta, Bavli, and Yerushalmi. A preliminary list of the material included is available here.

These databases, which will continue to grow with the help of user input and future technological advancements, will further serve scholars for years to come, ensuring the continued rise of the academic standard to new records. Come 2016, who knows what we will be able to do.

Standard
Around the Web, English, Technology

Some Useful New Websites

Some new sites have gone up over the past couple of weeks that might be of use to our readers.

The first, brought to our attention by Talmud Blog reader and commentor Zohar, is the Israel National Library’s new website of Rabbinic Manuscripts. This site replaces the old one (www.jnul.huji.ac.il/dl/talmud) with a new interface and- perhaps most importantly- the Leiden manuscript of the Yerushalmi, browasable by the pagination of the Venice edition.

The site is still in beta version and they are looking for feedback. Feel free to leave your thoughts on the interface here in the comments section and we’ll make sure to pass them on to the library. Personally, I would prefer an option to search the Yerushalmi by chapter and halakha, and also that they list the folio numbers of the manuscripts. Regardless, users should be aware that much higher quality images of the Leiden manuscript are availble on the website of its home library (easily accesable here). The only problems with that site is that it’s hard to navigate and the pictues take a long time to load- ideally one could find the folio that she needs using the NLI interface, and then just open up the bigger picture on the Leiden site if need be. Also, for manuscripts with wide lines (like Leiden), the viewing window is relatively small. [The site still isn’t linked to that of the Munich library, whose manuscripts can be accesed from there or via the NLI catalog].

The Syriacists over at Harvard’s Dumbarton Oaks research institute have compiled a useful site: “Resources for Syriac Studies– an annotated collection of free and open source books, journals, and more related to the study of Syriac.” Kishmo kein hu– the site lists and describes dozens of PDFs of books available for free online that relate to all aspects of Syriac. I haven’t gone through everything yet, but it seems like they did quite a good job of finding all that’s out there. Many of these items should be of interest to Talmudists, from those who are just getting interested in Syriac (for whom I’d suggest starting with Brock’s A Brief Outline of Syriac Literature), and to those who already turn to Syriac frequently (see R. Payne Smith’s Thesaurus Syriacus).

Enjoy!

Standard
English, Readings

You Rejoice – though not Me: Some Notes on bMeg 10b and its Parallels

Lucas Cranach the Elder 'Untergang des Pharao im Roten Meer' (Germany, 1530)

Does God rejoice at the downfall of the wicked? Surely He wants the good to prosper and the wicked to perish. Yet, the destruction of God’s own creatures, regardless of some poor choices they may have made in the past, is also not a cause for Divine celebration. If one wishes to ascribe to a logical, binary scheme, the answer to this question can either be “yes” or “no”.  But this is the Talmud Blog, where a rabbinic “yes, but…” / “no, but…” will do just fine.  Indeed, rabbinic literature contains both views.  On the one hand, R. Ishmael confidently  responds to his students (preserved at Sifre Numbers 117) that indeed, God is happy when those who anger Him perish, while we also have a moving, anthropomorphic portrait of God’s pain at the wicked’s demise (mSan 6:5).

One of the better known talmudic passages that deals with this subject appears at bMeg 10b – towards the beginning of the so called Babylonian Esther Midrash (bMeg 10b-17a) which I am now teaching in the Hebrew University Talmud Department. The Babylonian Esther Midrash is a unique corpus. It is apparently the only complete midrash on a biblical book that was compiled in Babylonia, and as such it affords a rare window into Babylonian midrashic imagination. Scholars like Eliezer Segal have produced significant and lasting scholarship on the Bavli’s Esther Midrash. The primary tool in these scholarly endeavors is a kind of comparative criticism, that unfortunately ends up seeing the Bavli’s Esther Midrash as an essentially tone-deaf, pale reflection of Palestinian midrashic poetics.  Blame it on postmodernism, but I see in the Bavli’s ‘belatedness’ the beauty of the mosaic, pastiche – in short, a textual realization of Late Antiquity.

The passage that interests me appears towards the beginning of a long list of ‘petihtot’ to Esther, which Segal has demonstrated derive mainly from Palestinian exemplars. Indeed, the vast majority of tradents are Palestinian sages.  Further, in his assessment the full poetic punch of these petihtot is often effaced in the Bavli. This is true, but only if you consider Palestinian synagogal poetics as the sole form of legitimate poetry. Arguably, there is another kind of poetry that takes place in the processes of deconstruction and subsequent reconstruction which the Bavli performs on its Palestinian rabbinic heritage.

The point I have to make is a relatively, small, philological one.  But I do think that it partially explains a formerly incomprehensible Yerushalmi and also contributes to a deeper understanding of the development of two passages in the Bavli.  In any event, it has been far too long since the Talmud Blog had a post about a close, original reading of a sugya.

ר’ יהושע בן חנניה פתח לה פתחא להאיי פרשתא מהכא: והיה כאשר שש ייי עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש ייי עלי[כ]ם להאביד אתכם וג’

ומיחדי הקב’ה במפלתן שלרשעים 

והכת’ בצאת לפני החלוץ ואומרים הודו לייי כי לעולם חסדו ואמ’ ר’ יוחנן מפני מה לא נאמ’ כי טוב בהודאה זו לפי שאין הקב’ה שמח במפלתן שלרשעים

ואמ’ ר’ שמואל בר נחמני אמ’ ר’ יונתן מאי דכת’ ולא קרב זה אל זה כל הלילה באותה שעה ביקשו מלאכי שרת לומר שירה לפני הקב’ה אמ’ להן הקב’ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני

אמ’ ר’ יוסי ביר’ חנינה הוא אינו שש אבל אחרים משיש דוקא נמי דכת’ ישיש ולא כת’ ישוש שמע מנה

R. Yehoshua b. Hanania introduced the section from here: ‘And it shall come to pass that as the Lord rejoiced over you to do you good, so the Lord will rejoice over you to cause you to perish’ (Deut 28:63). 

Now does the Holy One, blessed be He, rejoice in the downfall of the wicked?

Is it not written, ‘as they went out before the army, and say, Give thanks unto the Lord, for his mercy endureth for ever (2 Chron. 10:21)’, And R. Yohanan said: Why are the words ‘for he is good’ omitted from this thanksgiving? Because the Holy One, blessed be He, does not rejoice in the downfall of the wicked? 

And R. Shmuel b. Nahamani said that R. Yonatan said, What is the meaning of the verse, ‘And one came not near the other all the night (Ex. 14:20)’?   At that time the ministering angels wanted to chant their hymns before the Holy One, blessed be He, but He said, The work of my hands is being drowning in the sea, and shall you chant hymns before me?

R. Yossi b. R. Hinana replied: He himself does not rejoice, but he makes others rejoice.  This is indicated also by the text, which writes yasis and not yasus, which proves [what we said]. 

(bMeg 11a, following MS Columbia; translation based on Soncino)

The opening verse is taken from the so-called “rebuke” section of Deut 28.  The link between this verse and Esther seems to center on the threatening verb “cause to perish (להאביד)” in Deut 28:63 and its ubiquity in Esther, for example at 4:7.  Apparently, R. Yehoshua understood the near destruction of the Jews in Esther as a realization of the Deuteronomic rebuke.  Judging from the first three petihtot of Esther Rabbah which cite Deut 28:66-68 and other later Palestinian midrashic parallels, this was apparently not an unusual way of introducing the Scroll of Esther.

The rest of the passage, however, is somewhat peculiar, and as such has gained the attention of generations of scholars.  I will focus on two issues:  The Talmud objects to the depiction of God as rejoicing over causing the destruction of the wicked, since two midrashic interpretations demonstrate that God does not rejoice when the wicked are punished (following Yehoshafat’s defeat of the Moabites; and after the drowning of the Egyptians in the Red Sea – the latter an example of a startling Babylonian reversal which was used in medieval times to justify the absence of Hallel recitation after the first day of Passover, but that is for another time).  The contradiction is resolved via a closer reading of the original verse from Deuteronomy, where God is now said merely to cause others to rejoice yet not rejoice Himself.  In other words, the entire sequence was generated by an apparent misinterpretation of the original verse that did not conform to midrashic traditions about God not rejoicing at the downfall of the wicked, and the conclusion is essentially to read the verse more carefully.  Further, as others have already pointed out (for example, E. Segal), the formulation of the original question “Now does the Holy One, blessed be He, rejoice in the downfall of the wicked,” is somewhat jarring, since nowhere in rabbinic literature do we find an entire generation of Jews referred to as “wicked”.

The passage bears a strong connection to a parallel at bSan 39b:

ויעבר הרנה במחנה

אמ’ ר’ אחא בר ר’ חננא באבוד רשעים רנה ובאבוד אחאב רני רינה

ומי חאדי הקב’ה במפלתן שלרשעים

והא כתי’ בצאת לפני החלוץ אומרים הודו ליי’י כי לעולם חסדו

ואמ’ ר’ יוחנן מפני מה לא נאמר כי טוב בפרשה זו לפי שאין הקב’ה שמיח במפלתן שלרשעים

ואמ’ ר’ שמואל בר נחמני אמ’ ר’ יונתן מאי דכת’ ולא קרב זה אל זה כל הלילה באותה שעה שטבעו מצרים בים ביקשו מלאכי השרת לומ’ שירה אמ’ להן הקב’ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני

א’ר יוסי בר’ חנינה הוא אינו שש אבל אחרים משיש דוקא  נמי דכת’ ישיש ולא כתי’ ישוש שמע מינה

‘And there went out the shout throughout the camp’ (1 Kings 22:36).

R. Aha b. R. Hanina said: ‘When the wicked perish, there is song (Prov. 11:10)’, and when Ahab perished there was ‘song of songs’ (following MS Yemenite, hagadot hatalmud, and others).  

Now does the Holy One, blessed be He, rejoice in the downfall of the wicked?

Is it not written, ‘as they went out before the army, and say, Give thanks unto the Lord, for his mercy endureth for ever (2 Chron. 10:21)’, and R. Yohanan said: Why are the words ‘for he is good’ omitted from this thanksgiving? Because the Holy One, blessed be He, does not rejoice in the downfall of the wicked? 

And R. Shmuel b. Nahamani said that R. Yonatan said, What is the meaning of the verse, And one came not near the other all the night (Ex. 14:20)?   At that time the ministering angels wanted to chant their hymns before the Holy One, blessed be He, but He said, The work of my hands is being drowning in the sea, and shall you chant hymns before me?

R. Yossi b. R. Hinana replied: He himself does not rejoice, but he makes others rejoice.  This is indicated also by the text, which writes yasis and not yasus, which proves [what we said]. 

(b. San 39a according to another Yemenite MS, MS Herzog).

This passage appears at the end of the fourth chapter in tractate Sanhedrin, where the Mishna describes how, after conveying a sense of seriousness to witnesses, the court reassures them that their task is essential and worthy.  One of the verses recited for the witnesses is Prov. 11:10: “when the wicked perish there are shouts of joy”.  At bSan 39b, the Talmud cites a verse from I Kings (22:36) that describes the news spreading of (the wicked) King Ahav’s demise.  R. Aha b. R. Hinina cites the verse from Prov and adds that when Ahav died there was even greater rejoicing.  Note that the Yemenite MS Herzog is vocalized רִנֵי רִינָה.  This leads into the same sequence that appears at bMeg 10b.

It is now easier to understand why the passage refers to “the wicked” – for Ahav’s wickedness was infamous. Yet, in certain respects the bSan passage is even more problematic than its bMeg parallel. The verse from Deuteronomy is not even quoted, but is nevertheless presumed in R. Yossi’s closing exposition.  And the opening question (‘Now does the Holy One…rejoice in the downfall of the wicked’) is almost incomprehensible, for where do we see God himself rejoicing at Ahav’s death?  On the other hand, there is reason to assume that the bSan passage is “primary” to the one in bMeg in the sense that the initialbuilding blocks of the passage were composed within the discursive context of bSan (yes, I am aware of Zvi Septimus’ article). This can be demonstrated since specifically bSan seems to have developed out of a parallel Palestinian passage preserved in the Yerushalmi that also appears as a comment on the same Mishna:

כת’ “ויעבר הרינה במחנה”.

מהו “הרינה”. הריני.

וכן הוא או’ “בצאת לפני החלוץ” וגו’. ללמדך שאף מפלת הרשעים אינה שמחה לפני המקו’ם.

It is written ‘And there went out the shout throughout the camp (1 Kings 22:36)’. 

What is “the shout” – hareni.

And it also says, ‘as they went out before the army (2 Chron. 10:21)’ etc. To teach you that even the downfall of the wicked is not a joy before Omnipresent. 

It seems clear that there is some relationship between the ySan and bSan passages. The Yerushalmi comments on the same Mishna, quotes the same verse from 1 Kings and then cites the same midrash on 2 Chron 10:21 (which first appears in the Mekhilta Beshalah, Shira parsha 1, p. 118).  Yet, on the whole, the meaning of this short Yerushalmi passage has eluded interpretation, particularly the first line.  What does the word הריני mean here, and what does it add to the verse from 1 Kings?

Not surprisingly, the traditional commentators try to apply the Bavli parallel to the Yerushalmi, and they suggest that the definite article (הרינה – the shout of joy) is interpreted here to refer to the great joy felt at the demise of the wicked.  Neusner’s translation emends the text accordingly “What is this cry (HRYNH)? Lo, it is a song (HRY RYNH).” On the other hand, the Mohr Siebeck translation suggests a reading of חרון – anger.  This seems to be based on the second line of the Yerushalmi, which cites the Mekhilta about God not fully rejoicing at the defeat of Moab.  Since the latter is apparently linked to the first line with the words “and it also says (וכן הוא אומר),” one might assume that the first line about “the shout” should also convey the same message of Divine displeasure at the downfall of the wicked.

In fact, the words “וכן הוא אומר” should actually be read “וכאן הוא אומר” (“and here it says”), and they merely represent a direct though shortened quotation of the Mekhilta passage according to the best witnesses. As for the first sentence “מהו הרינה – הריני”  the final word might perhaps be read as הרינו and represent a regressive assimilated form of הפעיל צווי הרנינו – ‘(you, pl.) Rejoice!’  As such, the Yerushalmi interprets 1 Kings 22:36 to mean that God is telling the Jews to rejoice (הרנינו) at Ahav’s death.  This then is juxtaposed to the midrash from the Mekhilta where God does not fully rejoice at the defeat of Moab.  The tension between these two positions, however, is unresolved.

This brings us back to the bSan parallel. If the original, Palestinian set of amoraic comments on mSan 4:5 contains two apparently unreconciled views of the Divine reaction to the demise of the wicked, the Bavli turns this material into a dialectical sequence.  Thus, originally, the comment on the verse from 1 Kings attributed to R. Aha b. Hinina (אחא בר חננא  – a name which looks suspiciously close to “” אחאב רני רינה as indeed is made clear in a variant preserved in geniza fragment CUL: T-S Misc. 28.201) apparently refers to God commanding rejoicing at the demise of the wicked Ahav. Notwithstanding the vocalization of MS Herzog, perhaps originally the term was to be read רנו רינה and similarly represent a regressive assimilation, now of the פיעל צווי form רננו.  Either way, the Bavli explicitly interrogates this midrashic understanding of 1 Kings, since in two places God is seen as not rejoicing at the downfall of the wicked.  The Bavli’s answer, based on Deut 28:63, now works perfectly.  God himself does not rejoice, but he causes others to rejoice – precisely as we see in the midrashic reading of 1 Kings 22:36 explicitly preserved in the Yerushalmi though only residually in the Bavli.

In short, we have a passage at bSan 39b that seems to, artfully, make use of a cryptic Palestinian text that juxtaposes God’s command to rejoice at Ahav the wicked’s death with his lack of joy at Moav’s defeat. This is turned into a series of questions that clarify where Divine joy at the downfall of the wicked is to be located – not within the godhead itself, rather in divine encouragement to rejoice. A philosophically fascinating proposition.

At last, this sequence intersects with bMeg 10b, where the citation of Deuteronomy 28:63 as a frightening petihta to Esther seems to elicit the need to ‘soften’ the troubling notion that God Himself rejoiced at the near destruction of the Jews in the Purim story.  No, God Himself did not rejoice. But he did encourage others to do so in carrying out their awful, destructive task.

Standard
English, Ruminations

Crib Sheet

Pg. 128 of Ginzberg

Ah, finals… In Israel, the period bears multiple names- “bein hasemesterim“, “hufsha“, “tekufat hamivkhanim“, none of which seem to fully own up to the fact that the average BA student has four weeks to complete coursework for around eight classes or so.

But enough complaining. This testing period has had me reading quite a lot of secondary literature on the Yerushalmi, a Talmud which I believe has received relatively little attention here on The Talmud Blog. One of the phenomena that I’ve been taken by over the past couple of months is that of the gerashim in Palestinian corpora. E.S. Rosenthal’s pioneering essay on the Vatican 30 manuscript of Genesis Rabbah in the 1958 Agnon festchrift (immediately followed by a classic Leah Goldberg poem) paved the way for the study of this form of referencing parallel sections found in many rabbinic works from the land of Israel. Even though I’ve been interested in this phenomena for a while now, only now while studying for my test on the Yerushalmi did the thought occur to me that this method of referencing parallel passages might be a function of the transmission of the work in the form of a codex as opposed to on a scroll. That is, if those who first placed the gerashim in the text of say, the Yerushalmi, were familiar with the text in a written as opposed to oral form, then it seems likely that they were familiar with it on a codex. Placing keywords to reference other passages doesn’t help so much in the case of scrolls, whereas with a codex one would be able to just turn the page to the passage referenced.

Alternatively, maybe those responsible for the gerashim worked in a setting based on the simultaneous use of written and oral transmission of the reciter of the text. Perhaps the work was meant to be read from a written source- be it a scroll or a codex- and then completed from memory at the points in which the gerashim were embedded into the text.

Standard
English, Recent Publications

Reading List

To the two things that are certain in life, death and taxes, I would add foiled grand plans. My grand plan was to survey recent dissertations that discuss various aspects of purity in rabbinic literature – it seems that purity is the new fad now in rabbinics – but I haven’t gotten around to reading all of them yet.

Instead, in the interim, I present to you some short observations on the new books section at the Mt. Scopus library.

1. Ben Dunning’s Specters of Paul is fascinating. Just like Rosen-Zvi’s work on Sotah, Dunning is not content with merely pointing out androcentrism in Paul. Instead, he asks himself what this androcentrism is and what it does. He finds that androcentrism takes on many shapes and forms in Paul, amounting to a cacophony of voices in the Pauline corpus on what women are, what we can do with them, what sex, gender and “sexual difference” (apparently a term coined by Luce Irigaray) do in various parts of the corpus, and how these rifts played out in the work of later readers of Paul. Dunning’s interest and focus on these later readers is refreshing, and is thankfully removed from the Protestant turn towards  the “Original” texts and their intent. His focus on the contemporary politics of his readings of Paul – and of course the politics of reading Paul at all, what with his being blamed for everything bad that befell the Jews, ever – is a bit overbearing.

2. Liah Keshet wrote a dissertation under Yaakov Zussman on the Aggada of the Yerushalmi. She created a corpus of Aggadot in y. Maas. Shen. and Maas. and contrasted them with the Aggadot in y. Nezikin. The methodology might be a bit dubious – she says as much herself, asking what  an aggada is and how we should collect them – but the result is a wonderful edition and commentary on large swaths of Yerushalmi,  performed meticulously and cleanly in Zussman-like style, copious notes and all.

3. Paul’s Jewish Matrix is a collection of articles edited by Thomas G. Casey and Justin Taylor that comprises a collection of essays of varying quality on Jewish (“Judaic”) elements in Paul. Menachem Kister is conspicuously absent from the list of authors, which does include Daniel Schwartz on a possible halakhic reading of Romans 14:14 and Shaye Cohen on a similar kind of reading of Paul’s stance on intermarriage.  As Yair Furstenburg noted in a comment at the Talmud Blog’s “Academy” (editor’s note: stay tuned for an announcement about this exciting pilot project), there is still much to discover in Paul as far as his halakhic and other Jewish heritage is concerned. This book is not yet the collection of essays that would tackle that problem.

4. Back to reception studies, The Sword of Judith is a delightful panoply of articles on the reception and transmission of the Judith story in the Jewish, Christian, and dramatic traditions (yes, you read that right). It is an interesting approach, bringing together surveys that are very text-oriented (e.g. Deborah L. Gera’s “The Jewish Textual Traditions” with a list of medieval Jewish Judith stories) with the more esoteric, such as “Judith in Baroque Oratorio” (David Marsh). I wonder if there is any possibility for these kinds of studies in other areas – perhaps a book on rabbinics in Israeli film? An study of the reception of the Dead Sea Scrolls in 1950s Israel? Roni Shweka, perhaps?

Hopefully, soon, I will make time for the five dissertations that await their rightful place in the blog post about  them, entitled “Purity and Dissertation.”

Standard
English, Technology

Upgrades to the Talmud Yerushalmi Database

Now’s the time to subscribe to Netanya College’s Yerushalmi Database (מערכת מאגרי המידע של התלמוד הירושלמי), mentioned by Amit last week. Moshe Pinchuk, the site’s manager, just sent out an email informing subscribers that the database has been updated.

The site provides a list of Rishonim (compiled via the Bar-Ilan Responsa project) and academics who discuss a given segment of the Yerushalmi, obtainable through searching either by column number, Mishnah, quote, or topic. It’s free to subscribe and the site also includes a free, reader-only version of the Hebrew Language Academy’s edition of the Yerushalmi.

A similar site which also aids in the study of the Yerushalmi is Leib Moscovitz’s database of Yerushalmi parallels, which lists parallels from the Bible, Tannaitic Literature, Yerushalmi, and Bavli in separate PDFs for each tractate.

Enjoy!

Standard